Jak wygląda pogrzeb świecki?

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Jak wygląda pogrzeb świecki? Jeszcze do niedawna pogrzeb świecki kojarzył się dość negatywnie, ze względu na silny związek religii ze społeczeństwem. Wraz z upływem czasu i informacji na temat kościoła coraz więcej osób decyduje się na pogrzeb w obrządku świeckim.

W przypadku pogrzebu tradycyjnego, w którym na pewno każdy chociaż raz uczestniczył, jest sztywno określony plan przebiegu – msza w kaplicy/kościele, następnie odprowadzenie trumny z ciałem w kondukcie pogrzebowym na cmentarz.

W przypadku świeckiego plan wygląda bardzo podobnie. Różnicą jest brak kapłana, którego zastępuje Mistrz Ceremonii – ubrany stosownie do okazji.

Mistrz ceremonii przygotowując się do pogrzebu, przeprowadza wywiad z rodziną zmarłego. Najczęściej przeprowadza wywiad pytając o życie rodzinne, zawodowe, jego zainteresowania, preferencje muzyczne. Ma on na celu pomoc w przygotowaniu mowy pogrzebowej. Istotną rzeczą jest, że każdy tekst przemowy jest konsultowany z rodziną. Mówca ustala również z rodziną scenariusz ceremonii. Każda ceremonia dostosowana jest do charakteru osoby zmarłej.

Ceremonia pogrzebowa może rozpocząć się przy bramie cmentarza, gdzie Mistrz Ceremonii wita wszystkich przybyłych następnie prowadzi do grobu, gdzie ma spocząć trumna z ciałem lub urna. Tam odbywa się przemowa, w tle muzyka puszczana z przenośnych urządzeń grających lub muzyków grających na żywo.

Każdy pogrzeb świecki jest inny, gdzie każdy człowiek jest odrębną jednostką i indywidualnością. Wszystko zależy od Rodziny lub woli zmarłego. Należy przyzna, że pogrzeb świecki bardziej skupia się na osobie zmarłej, to kim był i poświęca mu cały czas podczas ceremonii.