Jak prawidłowo wypisać nekrolog?

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Nekrolog jest sposobem powiadomienia o śmierci danej osoby, który publikuje się w prasie lub mediach internetowych. Wypełnianie nekrologu wymaga uwzględnienia kilku elementów, by napisać go odpowiednio. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który pomoże Ci wypełnić nekrolog z szacunkiem i starannością.

Jak prawidłowo wypisać nekrolog
Jak prawidłowo wypisać nekrolog

Podsumowanie:

 • Wypełnianie nekrologu to ważne zadanie, które wymaga uwzględnienia kilku istotnych informacji.
 • Elementy, które powinny znaleźć się w nekrologu to m.in. imię i nazwisko zmarłegodata śmiercidata i miejsce pogrzebu oraz informacje o nadawcy komunikatu.
 • Nekrolog powinien mieć uroczysty i oficjalny charakter, dostosowany do potrzeb i sytuacji.
 • W przypadku publikacji nekrologu online warto uwzględnić także dodatkowe informacje i zdjęcie zmarłego.
 • Istnieją wzory nekrologów, które można wykorzystać jako inspirację lub gotowy szablon do wypełnienia.

Czym jest nekrolog?

Nekrolog jest formą gatunku prasowego, która służy do powiadomienia o śmierci danej osoby. Jest publikowany w prasie lub mediach internetowych jako informacja do wiadomości publicznej. Nekrolog nie informuje o dacie i miejscu pochówku, chyba że jest to opcja dodatkowa. Powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce pogrzebu, informację o nadawcy komunikatu.

Nekrolog jest jednym ze specyficznych gatunków prasowych, które mają za zadanie przekazać informację o śmierci osoby. Jest to forma komunikatu, która jest publikowana w prasie lub mediach internetowych w celu poinformowania dużej liczby czytelników o usteczkach danej osoby. Nekrologi mają określony format i strukturę, które muszą być przestrzegane, aby przekazać informację w klarowny i czytelny sposób.

Podstawowym celem nekrologu jest przekazanie informacji o zmarłej osobie, jej daty śmierci oraz daty i miejsca pogrzebu. Nekrolog nie zawiera zazwyczaj informacji o przyczynie śmierci, chyba że jest to istotne

W nekrologu znajduje się również informacja o nadawcy tego komunikatu, który najczęściej jest bliską rodziną lub przyjacielem zmarłego. Ta informacja jest umieszczana na końcu nekrologu.

Forma nekrologu różni się od innych gatunków prasowych, ponieważ nie zawiera detali i szczegółów dotyczących życia i osiągnięć zmarłej osoby. Ma on jedynie za zadanie poinformować o ważnych datach i miejscach związanych z ceremonią pogrzebową.

Nekrologi są publikowane w prasie lub mediach internetowych, co zapewnia szeroką ich dystrybucję i dotarcie do dużej liczby czytelników. Są one często czytane przez osobę, która znała zmarłą osobę lub była z nią w jakikolwiek sposób związana.

Nekrologi mają w sobie swoje znaczenie i wartość, ponieważ pozwalają osobom bliskim zmarłego na poinformowanie innych o jego śmierci i organizowanych uroczystościach pogrzebowych.

Jak prawidłowo napisać nekrolog?

Przy pisaniu nekrologu należy uwzględnić jego cel i rodzaj. Istnieje kilka elementów, które powinny się w nim znaleźć:

 1. Imię i nazwisko zmarłego: Nekrolog powinien zaczynać się od podania imienia i nazwiska zmarłej osoby, aby jasno określić, o kogo chodzi.
 2. Data śmierci: Wszystkie nekrologi powinny zawierać datę śmierci zmarłego. Jest to ważna informacja dla osób, które będą czytały nekrolog.
 3. Data i miejsce pogrzebu: Ważne jest podanie daty i miejsca pogrzebu, aby osoby zainteresowane mogły wziąć udział w ceremonii pożegnalnej.
 4. Informacje o nadawcy komunikatu: Nekrolog powinien zawierać informacje o osobie lub rodzinie, która jest nadawcą komunikatu. Może to być imię i nazwisko, czy też nazwa organizacji.

Dodatkowo, w nekrologu można umieścić inne elementy, takie jak:

 • Cytat żałobny: Cytat żałobny może być dodany jako wyraz uznania dla zmarłego i wyrażenia żalu po jego stratcie.
 • Opis dokonań zmarłego, tytuły i odznaczenia: Jeśli zmarły miał imponujące osiągnięcia, warto o tym wspomnieć w nekrologu.
 • Informacje o konsolacji: Jeśli rodzina zmarłego organizuje uroczystość konsolacyjną, warto to podać w nekrologu, aby osoby zainteresowane mogły wziąć w niej udział.

Nekrolog powinien mieć uroczysty i oficjalny charakter, aby oddać hołd zmarłemu. Wszystkie informacje powinny być przedstawione w klarowny sposób, bez zbędnych dodatków.

Przykładowy nekrolog:

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej ukochanej żony, matki i babci Anna Kowalska, która zmarła 10 lutego 2022 roku w wieku 75 lat. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 15 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 w kościele pw. Świętego Jana w Warszawie. Nadawca komunikatu: rodzina Kowalskich.

nekrolog
nekrolog

Zobacz też:

 • Jak prawidłowo wypisać nekrolog?
 • Czym jest nekrolog?
 • Wzór nekrologu

Co to jest klepsydra?

Klepsydra to forma informacji o śmierci, która jest rozwieszana po okolicy i informuje o dacie i miejscu pochówku. Jest umieszczana na tablicach informacyjnych przy cmentarzu i w okolicy domu zmarłej osoby. Różni się od nekrologu, który jest publikowany w prasie lub mediach internetowych jako informacja publiczna.

Klepsydra jest tradycyjną formą przekazywania informacji o zmarłej osobie. Podobnie jak nekrolog, informuje o śmierci i zapowiada pogrzeb, ale różni się od niego sposobem przekazu. Podczas gdy nekrolog jest publikowany w prasie lub mediach internetowych, klepsydra jest rozwieszana na tablicach informacyjnych i widoczna dla społeczności lokalnej.

Rozwieszanie klepsydry po okolicy ma na celu dotarcie do jak największej liczby osób i poinformowanie ich o śmierci oraz organizacji ceremonii pogrzebowej. Dzięki temu mieszkańcy okolicy mają możliwość uczestniczenia w ostatnim pożegnaniu zmarłej osoby. Klepsydry są także umieszczane przy cmentarzach, aby informować o godzinach i lokalizacji pogrzebów.

Choć klepsydra i nekrolog mają ten sam cel, czyli przekazanie informacji o śmierci, różnią się sposobem i medium przekazu. Klepsydry są bardziej tradycyjne i lokalne, podczas gdy nekrologi są bardziej powszechne w mediach masowych. Obydwa jednak pełnią ważną funkcję, umożliwiając poinformowanie społeczności o stratach i zapraszając do udziału w ostatnim pożegnaniu.

Jakie są rodzaje nekrologów?

Istnieje kilka rodzajów nekrologów, które mogą być publikowane w prasie i mediach internetowych. W zależności od celu i kontekstu, można wyróżnić nekrologi informacyjne, rocznicowe, kondolencyjne i wspomnieniowe.

Nekrolog informacyjny jest przeznaczony do przekazania informacji o śmierci danej osoby. Zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci oraz informację o miejscu i czasie pogrzebu.

Nekrolog rocznicowy jest publikowany w rocznicę śmierci osoby, aby upamiętnić jej życie i dokonania. Często zawiera krótkie wspomnienie o zmarłym oraz podkreśla jego wpływ na innych ludzi.

Nekrolog kondolencyjny jest skierowany do rodziny i bliskich zmarłego. Zawiera wyrazy współczucia, przykłady kondolencji i słowa wsparcia dla osób dotkniętych stratą.

Nekrolog wspomnieniowy ma na celu opisanie i upamiętnienie życia zmarłej osoby. Może zawierać szczególne wspomnienia, anegdoty, cenne chwile i charakterystyczne cechy zmarłego, które przypominają czytelnikom o jego spuściźnie.

Jak widać, każdy rodzaj nekrologu ma swoje własne cechy i przeznaczenie. Wybór odpowiedniego rodzaju zależy od kontekstu i celu, jaki chcemy osiągnąć poprzez przekazanie informacji o śmierci danej osoby.

Rodzaje nekrologówOpis
Nekrolog informacyjnySłuży do przekazania informacji o śmierci danej osoby.
Nekrolog rocznicowyPublikowany w rocznicę śmierci, aby upamiętnić zmarłą osobę.
Nekrolog kondolencyjnySkierowany do rodziny i bliskich zmarłego, zawiera wyrazy współczucia.
Nekrolog wspomnieniowyOpisuje i upamiętnia życie zmarłej osoby, zawiera wspomnienia i anegdoty.

Jakie informacje powinny się znaleźć w nekrologu?

Nekrolog jest doniesieniem o śmierci danej osoby i powinien zawierać istotne informacje o niej. Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w nekrologu to:

 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Data śmierci
 • Data i miejsce pogrzebu

Dodatkowo, w nekrologu można umieścić:

 • Cytat żałobny
 • Kilka słów o zmarłym
 • Wiek zmarłego
 • Informację o konsolacji

Przykład nekrologu online:
Jerzy Kowalski
1950-2022
Informujemy z głębokim żalem o śmierci Jerzego Kowalskiego. Pogrzeb odbędzie się dnia 8 marca 2022 roku o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Warszawie. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Nekrologi często posiadają odpowiednią szatę graficzną, która wyróżnia informację o śmierci w otoczeniu czarnej ramki. Poniżej przedstawiamy przykład:

Wypełniając nekrolog, warto zachować uroczysty i oficjalny charakter. Niektóre osoby zdecydują się na zamieszczenie informacji o zmarłym, jego dokonaniach, tytułach i odznaczeniach. Ważne jest, aby dostosować treść nekrologu do konkretnych potrzeb i sytuacji.

Wzór nekrologu

Jeśli potrzebujesz inspiracji lub gotowego szablonu nekrologu, możesz skorzystać z wielu dostępnych online wzorów i przykładów. Te materiały mogą pomóc Ci stworzyć profesjonalny nekrolog, który będzie odpowiedni dla danej sytuacji i zawierać wszystkie niezbędne informacje o zmarłym oraz uroczystościach pogrzebowych.

Przykład nekrologu:

[Imię i nazwisko zmarłego]
Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia [data] w wieku [wiek] odeszła od nas nasza ukochana [stopień rodzinny] [imię i nazwisko]. Msza pogrzebowa odbędzie się [data] o godzinie [godzina] w [lokalizacja]. Serdeczne wyrazy współczucia dla całej rodziny.

Powyższy wzór nekrologu może stanowić inspirację dla Twojego własnego nekrologu. Pamiętaj, aby dostosować go do konkretnej sytuacji, dodając odpowiednie informacje i wyrażając uczucia żalu. W ten sposób stworzysz piękne wspomnienie o zmarłej osobie.

Informacje w nekrologuPrzykład
Imię i nazwisko zmarłego[Imię i nazwisko zmarłego]
Data śmierci[Data śmierci]
Data i miejsce pogrzebu[Data i miejsce pogrzebu]
Informacja o nadawcy komunikatu[Informacja o nadawcy komunikatu]

Powyższa tabela przedstawia podstawowe informacje, które powinny znaleźć się w nekrologu. Pamiętaj jednak, że nekrologi różnią się w zależności od rodzaju i celu, dlatego warto dostosować je do specyficznych potrzeb i wymagań.

Nekrolog online

Można publikować nekrologi w mediach internetowych, takich jak portale informacyjne czy strony internetowe poświęcone tematyce pogrzebowej. Przygotowując nekrolog online, należy uwzględnić podobne elementy jak przy tradycyjnym nekrologu, takie jak imię i nazwisko zmarłego, data śmierci, miejsce pogrzebu, informację o nadawcy komunikatu. Nekrolog online może także zawierać zdjęcie zmarłego.

W dzisiejszych czasach nekrologi online są coraz popularniejsze, ponieważ umożliwiają łatwe i szybkie dotarcie do szerokiej publiczności. Publikacja nekrologu w mediach internetowych daje też możliwość dodania zdjęcia zmarłego, co pozwala uczcic pamięć oraz wzmocnić personalny charakter nekrologu.

Przygotowując nekrolog online, warto zwracać uwagę na czytelność i przejrzystość treści. Nekrolog powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji i odpowiednio sformatowany. Warto też zadbać o jasną i czytelną szatę graficzną, która poprawi odbiór nekrologu przez internautów.

Publikowanie nekrologów w mediach internetowych daje możliwość dotarcia do większej liczby osób, które mogą chcieć wziąć udział w pogrzebie lub przesłać kondolencje drogą elektroniczną.

Aby przygotować nekrolog online, należy znaleźć odpowiedni portal informacyjny lub stronę internetową, która umożliwia publikację nekrologów. Następnie należy wypełnić pola formularza, zawierając informacje takie jak imię i nazwisko zmarłego, data śmierci, miejsce pogrzebu oraz informację o nadawcy komunikatu.

Nekrolog online może również zawierać inne elementy, takie jak życzenia, cytaty, wspomnienia lub informacje o konsolacji dla bliskich. Warto przygotować treść nekrologu z szacunkiem i dbałością o uczucia rodzin zmarłego.

Publikowanie nekrologów online to nowoczesny sposób informowania o śmierci bliskiej osoby, który daje możliwość dotarcia do większej liczby ludzi. Dzięki temu można łatwiej przekazać informacje o terminie pogrzebu, a także umożliwić znajomym, rodzinie i przyjaciołom złożenie kondolencji drogą elektroniczną. Nekrolog online jest łatwo dostępny i można go przeczytać w dowolnym miejscu i czasie.

Rodzaj mediówPrzykłady
Portale informacyjneOnet, WP, Interia
Strony internetowe pogrzebowenekrologi24.pl, pogrzeby.pl

Wniosek

Aby wypełnić nekrolog, należy zbierać wszystkie najważniejsze informacje o zmarłym, takie jak imię i nazwisko, data śmierci, data i miejsce pogrzebu. Nekrolog powinien być uroczysty i oficjalny, zawierać odpowiednie informacje i być dostosowany do konkretnych potrzeb i sytuacji. Dostępne są także szablony nekrologów, które można wykorzystać jako wzór do wypełnienia.

FAQ

Jak prawidłowo wypisać nekrolog?

Nekrolog powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce pogrzebu, oraz informację o nadawcy komunikatu.

Czym jest nekrolog?

Nekrolog jest formą gatunku prasowego, która służy do powiadomienia o śmierci danej osoby. Jest publikowany w prasie lub mediach internetowych jako informacja do wiadomości publicznej.

Jak prawidłowo napisać nekrolog?

Nekrolog powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce pogrzebu oraz informacje o nadawcy komunikatu. Dodatkowo można umieścić cytat żałobny, opis dokonań zmarłego, jego tytuły i odznaczenia, informacje o konsolacji.

Co to jest klepsydra?

Klepsydra to forma informacji o śmierci, która jest rozwieszana po okolicy i informuje o dacie i miejscu pochówku. Różni się od nekrologu, który jest publikowany w prasie lub mediach internetowych jako informacja publiczna.

Jakie są rodzaje nekrologów?

Istnieją różne rodzaje nekrologów, takie jak nekrolog informacyjny, rocznicowy, kondolencyjny i wspomnieniowy. Nekrolog informacyjny służy do przekazania informacji o śmierci danej osoby. Nekrolog rocznicowy jest publikowany w rocznicę śmierci, nekrolog kondolencyjny zawiera wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego, a nekrolog wspomnieniowy opisuje i upamiętnia zmarłą osobę.

Jakie informacje powinny się znaleźć w nekrologu?

Nekrolog powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, datę i miejsce pogrzebu oraz informację o nadawcy komunikatu. Dodatkowo można umieścić cytat żałobny, kilka słów o zmarłym, wiek zmarłego, informację o konsolacji.

Wzór nekrologu

Istnieje wiele wzorów i przykładów nekrologów dostępnych online, które można wykorzystać jako inspirację lub gotowe szablony. Gotowy nekrolog powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji i zawierać odpowiednie informacje o zmarłym oraz uroczystościach pogrzebowych.

Nekrolog online

Nekrologi można publikować w mediach internetowych, takich jak portale informacyjne czy strony internetowe poświęcone tematyce pogrzebowej. Przygotowując nekrolog online, należy uwzględnić podobne elementy jak przy tradycyjnym nekrologu, takie jak imię i nazwisko zmarłego, data śmierci, miejsce pogrzebu, informację o nadawcy komunikatu. Nekrolog online może także zawierać zdjęcie zmarłego.

Wniosek

Aby wypełnić nekrolog, należy zbierać wszystkie najważniejsze informacje o zmarłym, takie jak imię i nazwisko, data śmierci, data i miejsce pogrzebu. Nekrolog powinien być uroczysty i oficjalny, zawierać odpowiednie informacje i być dostosowany do konkretnych potrzeb i sytuacji. Dostępne są także szablony nekrologów, które można wykorzystać jako wzór do wypełnienia.

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zapraszamy do naszego Zakładu Pogrzebowego w Lublinie, położonego przy ulicy G. Dolińskiego 4/U4, 20-128 Lublin. Jesteśmy obok Państwa, aby w tych trudnych chwilach oferować profesjonalne wsparcie oraz pomagać w każdym aspekcie organizacji pożegnań. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 798 667 993 lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres biuro@wozny.pl. Naszym celem jest zapewnienie godnego i szacunkowego pożegnania dla tych, którzy odeszli, dostosowanego do Państwa potrzeb.