Akt Zgonu: Jak go uzyskać i jakie informacje zawiera?

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Akt zgonu jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza faktyczny zgon osoby. Jest to niezbędny dokument, który ma wiele istotnych zastosowań w prawie, administracji i procedurach związanych z pochówkiem. W tym artykule omówimy, czym jest akt zgonu, dlaczego jest niezbędny, jak go uzyskać oraz jakie ważne informacje zawiera.

Czym jest akt zgonu i dlaczego jest niezbędny?

Akt zgonu to urzędowy dokument, który jest sporządzany w momencie śmierci osoby. Jest to potwierdzenie zgonu, które zawiera istotne informacje, takie jak data i miejsce zgonu, dane osobowe zmarłej osoby oraz przyczyna zgonu. Akt zgonu ma kluczowe znaczenie z kilku powodów:

 1. Prawo i Spadki: Akt zgonu jest niezbędny do uregulowania spraw prawnych, takich jak spadki, dziedziczenie mienia oraz zmiany w aktach prawnych zmarłej osoby.
 2. Pochówek: Organizacja pochówku wymaga aktu zgonu, aby potwierdzić zmarłą osobę i legalność pochówku.
 3. Statystyki i Ewidencja: Akt zgonu jest używany do prowadzenia statystyk zgonów i ewidencji osób zmarłych, co ma znaczenie dla działań rządowych i administracyjnych.

Jak uzyskać akt zgonu?

Procedura uzyskania aktu zgonu może różnić się w zależności od jurysdykcji, ale ogólnie składa się z następujących kroków:

 1. Zawiadomienie Lekarza: W momencie zgonu należy powiadomić lekarza, który sporządzi Akt Zgonu na podstawie badania ciała zmarłej osoby.
 2. Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego: Akt zgonu jest sporządzany przez urząd stanu cywilnego lub inne właściwe władze. Rodzina lub opiekun zmarłej osoby powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu w celu zarejestrowania zgonu.
 3. Wypełnienie Formularza: Na urzędzie stanu cywilnego rodzina lub opiekun zostaje poproszony o wypełnienie formularza zawierającego informacje dotyczące zmarłej osoby, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, data i miejsce zgonu oraz przyczyna zgonu.
 4. Podpisanie Aktu Zgonu: Po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu danych, urząd sporządza Akt Zgonu, który podpisuje osoba uprawniona.
 5. Odbiór Aktu Zgonu: Po jego sporządzeniu akt zgonu jest wydawany osobie zgłaszającej zgon lub innym uprawnionym osobom.

Co zawiera akt zgonu?

Akt zgonu zawiera szereg istotnych informacji, które są nie tylko istotne dla celów administracyjnych, ale także dla dziedziczenia, spadków i ewentualnych postępowań prawnych. Informacje te obejmują:

 • Dane Osobowe Zmarłej Osoby: Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.
 • Data i Miejsce Zgonu: Dokładna data i miejsce zgonu zmarłej osoby.
 • Przyczyna Zgonu: Opis przyczyny zgonu oraz wszelkie dodatkowe informacje medyczne związane z okolicznościami zgonu.
 • Dane Osoby Zgłaszającej Zgon: Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby, która zgłosiła zgon oraz jej relacja do zmarłej osoby.
 • Dane Lekarza: Imię, nazwisko i podpis lekarza, który sporządził akt zgonu.

Akt zgonu jest dokumentem oficjalnym i prawnym, który potwierdza fakt zgonu osoby oraz dostarcza niezbędnych informacji do załatwienia formalności pogrzebowych i prawnych. Jest to ważny dokument, który należy zachować i przechowywać starannie.

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zapraszamy do naszego Zakładu Pogrzebowego w Lublinie, położonego przy ulicy G. Dolińskiego 4/U4, 20-128 Lublin. Jesteśmy obok Państwa, aby w tych trudnych chwilach oferować profesjonalne wsparcie oraz pomagać w każdym aspekcie organizacji pożegnań. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 798 667 993 lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres biuro@wozny.pl. Naszym celem jest zapewnienie godnego i szacunkowego pożegnania dla tych, którzy odeszli, dostosowanego do Państwa potrzeb.