Certyfikat zgonu: Co to jest i jak go uzyskać?

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Certyfikat zgonu to ważny dokument, który odgrywa kluczową rolę w organizacji ceremonii pogrzebowej oraz w uregulowaniu wielu innych kwestii prawnych. W artykule tym omówimy, czym jest certyfikat zgonu, jak go uzyskać od lekarza lub urzędu stanu cywilnego, oraz jakie informacje są zawarte w tym dokumentu.

Rola certyfikatu zgonu w organizacji pogrzebu

Certyfikat zgonu jest dokumentem potwierdzającym oficjalnie śmierć osoby. Ma on zasadnicze znaczenie w organizacji ceremonii pogrzebowej oraz w regulacji wielu spraw prawnych związanych z zgonem. Oto kilka kluczowych ról, jakie pełni certyfikat zgonu:

 1. Potwierdzenie Zgonu: Certyfikat zgonu potwierdza faktyczny zgon osoby i jest niezbędny do wszelkich formalności związanych z pochówkiem.
 2. Uregulowanie Spraw Prawnych: Certyfikat zgonu jest wymagany do uregulowania wielu kwestii prawnych związanych ze spadkami, dziedziczeniem mienia oraz zmianami w aktach prawnych zmarłej osoby.
 3. Prowadzenie Statystyk: Informacje zawarte w certyfikacie zgonu są wykorzystywane do prowadzenia statystyk zgonów i ewidencji osób zmarłych, co ma znaczenie dla działań rządowych i administracyjnych.

Jak uzyskać certyfikat zgonu od lekarza

Procedura uzyskania certyfikatu zgonu może różnić się w zależności od jurysdykcji, ale ogólny przebieg wygląda następująco:

 1. Zawiadomienie Lekarza: W momencie zgonu należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Lekarz przeprowadzi badanie ciała zmarłej osoby i ustali przyczynę zgonu.
 2. Sporządzenie Certyfikatu Zgonu: Na podstawie wyników badania lekarz sporządza certyfikat zgonu. Dokument ten zawiera informacje dotyczące zmarłej osoby oraz przyczyny zgonu.
 3. Podpisanie Certyfikatu Zgonu: Certyfikat zgonu musi być podpisany przez lekarza, który przeprowadził badanie.
 4. Wydanie Certyfikatu Zgonu: Po sporządzeniu i podpisaniu certyfikat zgonu jest on wydawany rodzinie lub opiekunowi zmarłej osoby.

Informacje zawarte w certyfikacie zgonu

Certyfikat zgonu zawiera wiele istotnych informacji, które są nie tylko ważne dla celów administracyjnych, ale także dla dziedziczenia, spadków i ewentualnych postępowań prawnych. Informacje te obejmują:

 • Dane Osobowe Zmarłej Osoby: Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.
 • Data i Miejsce Zgonu: Dokładna data i miejsce zgonu zmarłej osoby.
 • Przyczyna Zgonu: Opis przyczyny zgonu oraz wszelkie dodatkowe informacje medyczne związane z okolicznościami zgonu.
 • Dane Osoby Zgłaszającej Zgon: Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby, która zgłosiła zgon oraz jej relacja do zmarłej osoby.
 • Dane Lekarza: Imię, nazwisko i podpis lekarza, który sporządził certyfikat zgonu.

Certyfikat zgonu jest dokumentem oficjalnym i prawnym, który potwierdza fakt zgonu osoby oraz dostarcza niezbędnych informacji do załatwienia formalności pogrzebowych i prawnych. Jest to ważny dokument, który należy zachować i przechowywać starannie.

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zapraszamy do naszego Zakładu Pogrzebowego w Lublinie, położonego przy ulicy G. Dolińskiego 4/U4, 20-128 Lublin. Jesteśmy obok Państwa, aby w tych trudnych chwilach oferować profesjonalne wsparcie oraz pomagać w każdym aspekcie organizacji pożegnań. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 798 667 993 lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres biuro@wozny.pl. Naszym celem jest zapewnienie godnego i szacunkowego pożegnania dla tych, którzy odeszli, dostosowanego do Państwa potrzeb.