Kremacja

Kremacja lub spopielenie zwłok zmarłych jest niezwykle starym rytuałem pogrzebowym. Obecna jest w kulturze europejskiej od początku wierzeń pierwotnych. Złoty okres tej tradycji można przypisać Włochom w XIX wieku. Od tego czasu staje się coraz popularniejsza.

W raz z upływem czasu kremacja jest coraz częściej wykonywana również w naszym kraju, ze względów ekologicznych, ekonomicznych oraz skupienia wszystkich członków rodziny w jednym grobie – Grobie Rodzinnym.

W 1983 roku ogłoszony przez Jana Pawła II Kodeks Prawa Kanonicznego (Kanon 1176 paragraf 3) ,,jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciał” stanowi, iż Kościół Katolicki zezwala na kremacje.


Zapraszamy do całodobowego kontaktu:

+48 81 744 91 92

+48 798 667 993